Styrelsen

Kontakta styrelsen per e-post: styrelsen@kistaangar3.se.
Övriga kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i varje port.

Ordförande

Robert Svensson (styrelsen@kistaangar3.se)

Vice Ordförande

Jan Westheimer (styrelsen@kistaangar3.se)

Kassör

Robert Svensson (styrelsen@kistaangar3.se)

Sekreterare

Mattias Åkervik (styrelsen@kistaangar3.se)

Teknikansvariga

Jan Westheimer (styrelsen@kistaangar3.se)
Faegh Adelpour (styrelsen@kistaangar3.se)
Alev Dagli (styrelsen@kistaangar3.se)

Håller kontakt med fastighetsförvaltaren, ronderar fastigheterna, med mera. Kontakta teknikansvariga vid fel i gemensamma utrymmen, t.ex tvättstugorna.

Parkeringsansvarig

Patrik Firat (styrelsen@kistaangar3.se)

Har hand om föreningens parkeringskö, håller kontakt med Atrium Ljungberg, samt utfärdar tillfälliga parkeringstillstånd.

Lokalansvarig

Anne Rantavuori (styrelsen@kistaangar3.se)

Har hand om föreningslokalen.

Trädgårdsansvarig

Mirkku Kaskari (styrelsen@kistaangar3.se)

Håller kontakt med trädgårdsmästaren, köper in och planterar blommor i föreningens blomkrukor, med mera.

Renhållningsansvarig

Jan Westheimer (styrelsen@kistaangar3.se)

Håller kontakt med renhållningsföretaget och ser till att soprummen är i ordning.

Informationsansvarig

Alev Dagli (styrelsen@kistaangar3.se)

Ansvarar för föreningens hemsida och för informationsbladen.

Nyckelansvarig

Märt Muts (ej i styrelsen) (styrelsen@kistaangar3.se)

Ansvarig för hobbylokalen

Robert Svensson (styrelsen@kistaangar3.se)

Valberedning

valberedning@kistaangar3.se