Värme

Värmesystemet regleras av givare utomhus som betyder att värmen ”slås på” automatiskt vid vissa temperaturer. Vi behöver alltså inte stänga av våra radiatorer för sommaren.

Rumstemperaturen regleras med termostatvreden som är placerade på radiatorerna.

I badrummen i regleras golvvärmen med en termostatventil. Det är viktigt att termostaten inte täcks för, eftersom känselkroppen då inte kan läsa av rätt temperatur.

Kontakta felanmälan om du tycker att värmesystemet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis att rumstemperaturen i lägenheten håller sig konstant under 20 grader C eller över 25 grader C om du mäter en meter från fönstret.

Tips för att värmen cirkulerar bättre i lägenheten:

  • se till att inte täcka för radiatorn med tjocka gardiner
  • se till att inte täcka över termostatvredet
  • se till att inte ha möbler för nära radiatorn