Parkering

Parkering hyrs via Atrium Ljungberg som äger garagen. Dessa alternativ finns att tillgå:

  • Dygnsparkering i kallt garage, 655 kr per månad (7860 kr/år)
  • Nattparkering i kallt garage, 275 kr per månad (3300 kr/år)
  • Nattparkering P-däck (utomhus), 150 kr per månad (1800 kr/år)

Motorvärmare finns att få för 50 kr extra per månad till varje alternativ.

För nattparkering får platsen disponeras:

  • måndag–fredag kl 16.30–08.30
  • lördag–söndag samt helgdagar
  • 24/12–6/1
  • fredag efter Kristi himmelfärdsdag
  • midsommarafton
  • semesterveckorna 27–31

Om du vill parkera utöver den tid som nattillståndet gäller skall bilen flyttas till betalparkering.
OBS! Detta gäller även vid sjukdom.

Till dygnsparkeringen gäller följande .

Köplats Lgh Kötid (sedan)
1 1812 2014-03-21
2 1833 2015-06-25
3 1734 2016-05-27
4 1714 2016-06-01
5 1823 2016-06-13
6 1524 2016-07-21
7 1543 2016-12-30
8 1521 2017-03-01
9 1416 2017-11-04
10 1313 2017-12-04

Ansökan om parkeringstillstånd

För att ställa dig i parkeringskö, ansöka om nattparkeringstillstånd, eller ansöka om ett tillfälligt parkeringstillstånd (gästparkering), kontakta styrelsen.

Uppsägning/överlåtelse av parkeringsavtal

Kontakta styrelsen för att säga upp ditt parkeringsavtal. Observera att avtalet har tre månaders uppsägningstid.

Felanmälan

Rapportera fel direkt till Atrium Ljungberg här. Välj adress ”Kronborgsgränd 23” och börja ditt medelande med ”BRF Parkering KÄ3″.

Icke fungerande bricka/”tag” bytes hos Atrium Ljungberg på Kronborgsgränd 11, 164 46 Kista.

Fakturafrågor

Kontakta bostad@atriumljungberg.se

Länkar till externa uthyrare

Garageplatsen