Parkering

Parkering hyrs via Atrium Ljungberg som äger garagen. Dessa alternativ finns att tillgå:

  • Dygnsparkering i kallt garage, 655 kr per månad (7860 kr/år)
  • Nattparkering i kallt garage, 275 kr per månad (3300 kr/år)
  • Nattparkering P-däck (utomhus), 150 kr per månad (1800 kr/år)

Motorvärmare finns att få för 50 kr extra per månad till varje alternativ.

För nattparkering får platsen disponeras:

  • måndag–fredag kl 16.30–08.30
  • lördag–söndag samt helgdagar
  • 24/12–6/1
  • fredag efter Kristi himmelfärdsdag
  • midsommarafton
  • semesterveckorna 27–31

Om du vill parkera utöver den tid som nattillståndet gäller skall bilen flyttas till betalparkering.
OBS! Detta gäller även vid sjukdom.

Ansökan om parkeringstillstånd

För att ställa dig i parkeringskö, ansöka om nattparkeringstillstånd, eller ansöka om ett tillfälligt parkeringstillstånd (gästparkering), kontakta styrelsen.

Uppsägning/överlåtelse av parkeringsavtal

Kontakta styrelsen för att säga upp ditt parkeringsavtal. Observera att avtalet har tre månaders uppsägningstid.

Nyckelbricka (för parkering i garage)

Icke fungerande nyckelbricka/”tag” bytes hos Atrium Ljungberg på Kronborgsgränd 11, 164 46 Kista.

Borttappat parkeringstillstånd

Kontakta Parkering Partner Sverige AB (08-120 305 90) för att beställa ett ersättningstillstånd.

Felanmälan

Se information under menyval Felanmälan.

Fakturafrågor

Kontakta bostad@atriumljungberg.se

Länkar till externa uthyrare

Garageplatsen