Parkering

Vår parkering hyrs via Technopolis som äger garagen. Technopolis samarbetar med Parkman som adminstraerar parkeringstillstånden.

Dessa alternativ finns att tillgå:

  • Dygnsparkering i kallt garage, 655 kr per månad (7860 kr/år)
  • Nattparkering i kallt garage, 275 kr per månad (3300 kr/år)
  • Nattparkering P-däck (utomhus), 150 kr per månad (1800 kr/år)

För nattparkering får platsen disponeras:

  • måndag–fredag kl 16.30–08.30
  • lördag–söndag samt helgdagar

Det finns också gästparkering att tillgå för 20kr/dygn. Kontakta styrelsen; styrelsen@kistaangar3.se

Gällande kö till dygnsparkeringen

För närvarande ingen kö

Ansökan om parkeringstillstånd

För att ställa dig i parkeringskö, ansöka om nattparkeringstillstånd, eller ansöka om ett tillfälligt parkeringstillstånd (gästparkering), kontakta styrelsen.

Uppsägning/överlåtelse av parkeringsavtal

Kontakta styrelsen för att säga upp ditt parkeringsavtal. Observera att avtalet har tre månaders uppsägningstid.

Nyckelbricka (för parkering i garage)

Icke fungerande nyckelbricka/”tag” bytes hos Technopolis på Kronborgsgränd 1, 164 46 Kista.

Felanmälan

Se information under menyval Felanmälan.

Fakturafrågor

Kontakta uthyrning@parkman.nu

Länkar till externa uthyrare

Garageplatsen