Felanmälan

Vid fel inne i lägenheten, kontakta Storholmen.

Vid fel i allmänna utrymmen, kontakta styrelsen. Om problemet är akut, t.ex en vattenläcka, kontakta även Storholmen.

Vid fel i parkeringsgaraget rapportera dessa direkt till Technopolis. Välj adress ”Kronborgsgränd 23” och börja ditt medelande med ”BRF Parkering KÄ3”. Icke fungerande bricka/”tag” bytes hos Technopolis på Kronborgsgränd 11, 164 46 Kista.