El

Det finns en elcentral eller ”proppskåp” i alla lägenheter och den är utrustad med automatsäkringar, jordfelsbrytare och huvudströmbrytare. Om en säkring löser ut bör du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. I luckan till lägenhetens elcentral finns en instruktion som beskriver vilka utrymmen/eluttag varje säkring är till för och hur man gör om jordfelsbrytaren löser ut.

Jordfelsbrytaren har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Jordfelsbrytaren kan du slå på igen via en kontakt i elcentralen. OBS! det är viktigt att ta reda på orsaken till varför jordfelsbrytaren slagit ifrån innan den slås på igen. Kontakta fackman om du inte kan hitta felet på egen hand. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med livsfara. Instruktionen i luckan till lägenhetens elcentral anger vilka kontakter är anslutna till jordfelsbrytaren.

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända, jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater kan även anslutas till jordade uttag. Exempel på sådana apparater kan vara elvisp och hårtork. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, så kallat Fi-märke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser.

Elmätarna och huvudsäkringarna är placerade i elrum i entréplanet.  Endast styrelsen, elleverantören och fastighetsförvaltaren har nyckel till dessa utrymmen.

När du flyttar från din bostad måste du även anmäla din flytt till det elbolag som är nätägare i området så att de avslutar ditt elabonnemang och läser av din elmätare för slutavräkning.