Ventilation

Ventilationssystemets funktion är i princip att en frånluftsfläkt på vinden suger ut luften från badrum, wc,  kök och eventuell klädkammare. Ersättningsluften tas in i lägenheten via tilluftdon bakom radiatorerna som då förvärmer luften innan den når rummet.

Frånluftsflödet kan forceras i köket vid matlagning från spiskåpan genom att vrida timern till önskat tidsintervall. Underhåll och rengöring av spiskåpan är bostadsrättshavarens ansvar. Om du planerar att byta spiskåpa måste styrelsen kontaktas först eftersom spiskåpan är en del av föreningens ventilationssystem och är inställd på vissa luftflöden.

Radiatorerna är utrustade med ett filter som måste bytas med jämna intervall. Filtret fångar upp grövre och medelstora partiklar och byte rekommenderas i alla lägenheter samtidigt eftersom dessa även påverkar balansen i ventilationssystemet. Radiatorerna är fällbara och byte av filter kan i princip göras av bostadsrättshavaren själv men på grund av att radiatorerna kan skadas med risk för vattenskador som följd, anlitar föreningen en extern firma för gemensamt byte i samtliga lägenheter.

Rubba inte inställningen i ventilerna eller sätt igen dem för då kan hela ventilationssystemet råka i obalans. Det påverkar i sin tur uppvärmningen. För att ventilationssystemet ska fungera tillfredsställande måste det vara balans mellan till- och frånluften i lägenheten. Sätter man igen ventiler rubbas balansen och man kan råka ut för fukt- och mögelskador.

Vädra rätt när du lagar mat! Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Gör du det sprids matoset i hela lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket. I och med det drivs luft och matos ut i resten av lägenheten. Inte ens spiskåpan kan suga upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att luftcirkulationen runt spiskåpan störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha dörren till köket stängd. Gör du så blir det undertryck i köket i förhållande till resten av lägenheten. Det betyder att luften från det öppna fönstret i det angränsande rummet kommer att sugas ut i köket och det hindrar matos från att tränga ut från köket.

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Detta innebär att vid låga utetemperaturer minskar luftomsättningen något och därmed risken för kalldrag vid tilluftdonen under fönsterna. Eftersom luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid matlagning i samband med mycket låga utetemperaturer.

En välfungerande ventilation är föreningens ansvar och vi medlemmar måste följa de instruktioner som ges. Kontakta felanmälan om du märker att ventilationen fungerar bristfälligt, ta inga egna initiativ som installation av separata fläktar för då försämras ventilationen för alla. Vid besiktning av lägenhet med felaktig installation skickas anmodan ut om byte.