Säkerhet

Entré och trapphus
Alla trapphus i är utrustade med kodlås i entrén. Ge koden endast till familj och vänner för att underlätta vid besök. Koden byts med jämna mellanrum för att begränsa spridningen. Ni får en lapp i brevlådan med den nya koden och vilket datum den byts.

Entrédörrarna till trapphusen får ej stå uppställda om de inte är bevakade. Glöm inte att stänga entrédörrarna igen om ni har ställt upp dem.

Trappor och gemensamma utrymmen måste hållas framkomliga för räddningstjänsten om en olycka eller akut sjukdom inträffar och någon måste bäras ut på bår. Ingenting får parkeras eller förvaras i trapphusen, varken barnvagnar, krukväxter, cyklar eller skor. Dels beror det på brandfara, dels på framkomlighet i samband med evakuering, och dels på att städning skall kunna utföras.

Framkomlighet på gatorna
För att underlätta för utryckningsfordon är det viktigt att man vid i- och urlastning av bilen inom området tänker på framkomligheten runt bilen. Ställ aldrig bilen på ett sådant sätt att utryckningsfordon ej kan komma fram.