Planritningar

Här finns ritningar över föreningens olika lägenhetstyper.

1 rum, 43 kvm

1-43

2 rum, 46,5 kvm

2-46_5

2 rum, 50 kvm

2-50

2 rum, 52 kvm

2-52

2 rum, 52,5 kvm

2-52_5

2 rum, 53 kvm

2-53

2 rum, 53,5 kvm

2-53_5

2 rum, 54,5 kvm

2-54_5

2 rum, 60 kvm

2-60

2 rum, 60,5 kvm

2-65_5

2 rum, 78 kvm

2-78

3 rum, 75 kvm

3-75

3 rum, 75,5 kvm

3-75_5

3 rum, 78 kvm

3-78

4 rum, 85 kvm

4-85

4 rum, 88,5 kvm

4-88_5

4 rum, 89 kvm

4-89

4 rum, 103 kvm

4-103

6 rum, 127 kvm

6-127

6 rum, 127,5 kvm

6-127_5