Soprum

soprum

I miljöstationen slängs papper, kartong, plast, glas samt metall.
I grovsoprummet slängs mindre grovsopor, elektriska apparater samt batterier.
Övrigt brännbart hushållsavfall slängs i soprummen för hushållssopor.

Miljöfarligt avfall lämnas på en miljöstation, t.ex mobila miljöstationen.