Gällande kö till dygnsparkeringen

Köplats Lägenhetsnummer Kötid sedan Kommentar
1 1812 2014-03-21 Saknar behov
2 1833 2015-06-25 Saknar behov
3 1714 2016-06-01
4 1524 2016-07-21 Saknar behov
5 1716 2016-12-04
6 1543 2016-12-30
7 1521 2017-03-01
8 1416 2017-11-04
9 1313 2017-12-04
10 1715 2018-05-18
11 1422 2018-07-17
12 1522 2018-09-25
13 1622 2018-11-22 Saknar behov

Senast ändrad 2019-02-12